ՀՀ ՏԿԵ նախարարությունը տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնների մասին

հեղինակ - Ռոբերտ Խաչատրյան

ՀՀ ՏԿԵ նախարարությունը համայնքային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված անձանց տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր հետևյալ պաշտոնների մասին․

-Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար https://bit.ly/32IxICj

-Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության հողօգտագործման պայմանագրերի կնքման , հաշվառման և վերահսկման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
-Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության անշարժ գույքի համարակալման, հաշվառման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ
-Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Աջափնյակի և Դավթաշենի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
-Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Աջափնյակի և Դավթաշենի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
https://bit.ly/2ONmyUI

-Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության տարածքային երրորդ բաժնի գլխավոր մասնագետ

-Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
https://bit.ly/32Q9oy6

Այլ Գրառումներ