Թափուր հաստիքներ՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունում

հեղինակ - Ռոբերտ Խաչատրյան

Ղեկավարվելով «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածով և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի 2018թ. դեկտեմբերի 10-ի «Դիվանագիտական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգերը հաստատելու մասին» թիվ 2616-Ն հրամանով՝ ՀՀ ԱԳՆ մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար.

 1. Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան երկրների վարչության Հարավարևելյան Ասիայի և Օվկիանիայի բաժնի կցորդ
 2. Բազմակողմ քաղաքականության և զարգացման համագործակցության վարչության բազմակողմ տնտեսական համագործակցության բաժնի կցորդ
 3. Եվրասիական տարածաշրջանային վարչության ԵԱՏՄ բաժնի 3-րդ քարտուղար
 4. Եվրասիական տարածաշրջանային վարչության Ռուսաստանի բաժնի կցորդ
 5. Եվրոպայի վարչության երկկողմ հարաբերությունների առաջին բաժնի կցորդ
 6. Եվրոպայի վարչության Եվրոպայի Խորհրդի բաժնի կցորդ
 7. Հյուպատոսական վարչության վիզաների բաժնի վարիչ
 8. Հյուպատոսական վարչության իրավական բաժնի 3-րդ քարտուղար
 9. Միջազգային պայմանագրերի և իրավունքի վարչության երկկողմ միջազգային պայմանագրերի բաժնի կցորդ
 10. Սահմանակից երկրների վարչության երկկողմ հարաբերությունների առաջին բաժնի կցորդ
 11. Անձնակազմի կառավարման վարչության աշխատանքային հարաբերությունների իրավական ապահովման բաժնի 3-րդ քարտուղար
 12. Քարտուղարության դիվանագիտական գրագրության համակարգման բաժնի 3-րդ քարտուղար
 13. Քարտուղարության դիվանագիտական գրագրության համակարգման բաժնի կցորդ
 14. Քարտուղարության դիվանագիտական գրագրության համակարգման բաժնի կցորդ
 15. Պետական արարողակարգի ծառայության պաշտոնական այցերի բաժնի կցորդ
 16. Պետական արարողակարգի ծառայության պաշտոնական այցերի բաժնի կցորդ
 17. Պետական արարողակարգի ծառայության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների բաժնի կցորդ

Նշված պաշտոններին ներկայացվող հիմնական պահանջներն են.

ա/ ՀՀ քաղաքացիություն,

բ/ հայերեն և առնվազն երկու օտար լեզվի ազատ տիրապետում,

գ/ բարձրագույն կրթություն (հավատարմագրված մասնագիտություն ստանալու մասին վկայագիր),

դ/ համակարգչային գիտելիքներ:

Մրցույթին մասնակցելու համար սահմանվում են հանրային ծառայության ոլորտում, միջազգային կազմակերպություններում համապատասխան աշխատանքային ստաժի և փորձի հետևյալ չափանիշները.

ա/ բաժնի վարիչ՝ առնվազն 12 տարվա աշխատանքային ստաժ,

բ/ 3-րդ քարտուղար՝ առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ,

գ/ կցորդի համար աշխատանքային ստաժ չի պահանջվում:

Բաժնի վարիչի պաշտոնային դրույքաչափը՝ 256.623 ՀՀ դրամ է.

3-րդ քարտուղարի պաշտոնային դրույքաչափը՝ 150.799 ՀՀ դրամ է.

Կցորդի  պաշտոնային դրույքաչափը՝ 129,634 ՀՀ դրամ է:

Ասիայի և խաղաղօվկիանոսյան երկրների վարչության Հարավարևելյան Ասիայի և Օվկիանիայի բաժնի կցորդի պաշտոնն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է չինարենի գերազանց իմացություն:

Բազմակողմ քաղաքականության և զարգացման համագործակցության վարչության բազմակողմ տնտեսական համագործակցության բաժնի կցորդի պաշտոնն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է անգլերենի գերազանց իմացություն:

Եվրասիական տարածաշրջանային վարչության ԵԱՏՄ բաժնի 3-րդ քարտուղարի և Եվրասիական տարածաշրջանային վարչության Ռուսաստանի բաժնի կցորդի պաշտոններն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է ռուսերենի գերազանց իմացություն,

Եվրոպայի վարչության Եվրոպական միության բաժնի կցորդի պաշտոնն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է իտալերենի գերազանց իմացություն:

Միջազգային պայմանագրերի և իրավունքի վարչության երկկողմ միջազգային պայմանագրերի բաժնի կցորդի պաշտոնն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն:

Անձնակազմի կառավարման վարչության աշխատանքային հարաբերությունների իրավական ապահովման բաժնի 3-րդ քարտուղարի պաշտոնն զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է անձնակազմի կառավարման բնագավառի և կադրային գործ վարելու աշխատանքների իրականացման առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ:

Մրցույթն անցկացվելու է երկու փուլով՝ ՀՀ Սահմանադրության, պետական կառավարման համակարգի, դիվանագիտական ծառայության հիմունքների, ներքին և արտաքին քաղաքական խնդիրների, հայ ժողովրդի պատմության, միջազգային հարաբերությունների իմացությունը, վերլուծական ունակությունները և լեզուների իմացությունը ստուգելու նպատակով գրավոր քննության և հարցազրույցի:

Յուրաքանչյուր դիմորդ կարող է դիմում ներկայացնել վերոնշյալ պաշտոններից միայն մեկի համար:

Գրավոր քննությունն անցկացվելու է 2020թ. սեպտեմբերի 4-ին ժամը 10:30 ՀՀ ԱԳՆ վարչական շենքում (Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 3):

Հարցաշարին ծանոթանալու համար սեղմեք այստեղ:

Շարունակությունը՝ mfa.am

Այլ Գրառումներ